#skolechat to the rescue?

100 Dage - en åben tænketank
Selvom #skolechat er et helt nyt fænomen, der kun ganske småt er ved at finde sine egne ben, så er det (heldigvis) ikke nogen hindring for at sætte fællesskabet #skolechat på svære opgaver. Vi har allerede en solid fornemmelse af, at de passionerede deltagere i #skolechat ikke er bange for selv de største udfordringer, og derfor har vi ikke været et øjeblik i tvivl om, at I ville tage godt imod følgende henvendelse, som vi har modtaget via hjemmesiden her:

Goddag Skolechat, Vi har fra avisen Informations side i weekenden lanceret en ny åben tænketank, hvor alle danskere kan være med til at komme med løsningsforslag på landet udfordringer. En af dem angår folkeskolen, derfor ville jeg høre om jeg kunne komme i kontakt med en af jer, som jeg kunne tale med om at få noget af jeres viden ind i vores tænketank.

Den omtalte tænketank hedder “100 dage” og har bedt #skolechat om at “komme med forslag til kvalificering af folkeskolen”. Det er en opfordring, som vi ikke kan sidde overhørig, for hvis ikke den dynamiske, levende tænketank #skolechat kan komme med nytænkende bud på nye retninger for folkeskolen, hvem kan så?

Derfor har Trine & jeg truffet den beslutning at det emne, der har fået flertal i afstemningen om dagens #skolechat – “Hvad kan vi med IT, som vi ikke kan uden?” – udskydes til næste uge. I stedet tager vi i udgangspunkt i den problemstilling, der skitseres af 100 dage:

Fundamentale kundskaber er en forudsætning for Danmarks konkurrenceevne. Alligevel forlader mange danske unge folkeskolen uden basale færdigheder. Der er behov for nye initiativer. Men hvad skal der til? Færre elever i klasserne, længere læreuddannelser, større forældreengagement, flere privatskoler, flere test, mere undervisning eller kan man gå helt andre veje?

Vi skriver i fællesskab!Vi forestiller os, at vi i dag diskuterer spørgsmålet “hvad skal der til?”, så vi får bragt forskellige forslag på banen. Efterfølgende samler vi de mest fremtrædende temaer og løsningsforslag, skriver et udkast på bloggen her, tager imod kommentarer og formidler det samlede, fælles forslag videre til Information & 100 dage. Det bliver i så vid udstrækning som muligt en kollaborativ proces, hvor I både via chatten i aften, via selve skriveprocessen og via kommentarfeltet kan byde ind med idéer og ændringsforslag.

Vi håber ikke, at I tager denne beslutning ilde op. Vi har den største respekt for jer alle, og jeres aktive deltagelse i de beslutninger der træffes i afstemningerne her på siden. I dette tilfælde var vi bare nødt til at træffe en hurtig beslutning, og vi er overbevist om, at vi i fællesskab kan levere yderst konstruktive forslag, og måske samtidig inspirere endnu flere til at deltage i fremtidige #skolechats.