#skolechat 14-09-2011 – afgørelse

Afstemningen for aftenens #skolechat er afsluttet, og “vinderen” blev emnet “it og lærerrollen”. Det betyder altså, at vi i aften skal diskutere, hvad det betyder for vores rolle som lærer, når it i stadig højere grad inddrages i undervisningen.

#skolechat uge 37

Man taler meget om, at “sparekassepædagogikken er død”, at vi som undervisere ikke længere skal forsøge at “overføre” vores viden til eleverne, men at vi snarere skal indgå i et samarbejde og at vi fx fungerer som sparringspartnere, konsulenter og facilitatorer.

Hvordan kan vi meningsfuldt forstå vores rolle, når vilkårene for undervisningen ændres med anvendelsen af it?

Deltag i aftenens #skolechat på Twitter kl. 20.30 og kom med dit bud!

Som det fremgår deltog kun 10 personer i afstemningen, og vi vil selvfølgelig opfordre flere til at tage aktivt del, da det er den bedste måde at påvirke valget af tema. Afstemningen til næste uge kommer op i løbet af de næste par dage, så hold øje her og på Twitter.