Er du på #skolechat?

Hvis der skal ske afgørende forbedringer af den danske uddannelsessektor, så forudsætter det en langt større grad af transparens, dynamisk udveksling og udvikling af viden, idéer, erfaring og konkrete forløb. Der opfindes alt for mange dybe tallerkner, fordi det er alt for svært at danne sig et overblik over, hvad andre allerede har tænkt og gjort. Derfor introducerer vi nu #skolechat, som er et “forum” på Twitter, hvor alle kan være med, og hvor vi diskuterer alt, der har relevans for uddannelse og læring.

Uddannelsessektoren i Danmark kritiseres konstant, og skulle man tro de kritiske røster er der vist efterhånden ikke meget at stille op. De fleste husker dygtigt, at man ikke må tale om “problemer”, men om “udfordringer”. Det klinger ikke helt så deprimerende pessimistisk, men der efterlades ingen tvivl om, at udfordringerne er mange, og progressionen sjældent så hurtig, som mange inderligt drømmer om.

Heldigvis er en central del af løsningen tilsyneladende både simpel og umiddelbart tilgængelig; Vi skal bare snakke mere sammen. Som med alting er det selvfølgelig mere komplekst end som så, men vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at åbenhed, transparens og dialog må udgøre fundamentet for den danske uddannelsessektors fremtid:

Det er baggrunden for, at vi har taget initiativ til #skolechat, som er en slags forum på det sociale netværk Twitter. Her mødes vi hver onsdag 21.00-22.00, og diskuterer et emne, som forinden er blevet valgt gennem afstemning på skolechat.dk. Der er imidlertid også mange, som bruger det såkaldte hashtag (eller  mere præcist “firkantemne”, som det hedder på norsk) til løbende at samle alt, der har relevans inden for læring og uddannelse. Har du lige lavet et spændende undervisningsforløb, set en interessant video eller læst en relevant artikel? Skriv et par ord, tilføj #skolechat og et link, og andre kan straks få glæde af din opdagelse.

Den centrale idé er netop at styrke dialogen på kryds og tværs af uddannelsesektoren, og også gerne indgå i samspil med aktører uden for. Det giver ganske enkelt ikke mening at tro, at vi løser problemerne internt. Skolen er en del af samfundet, og skal udvikle sig i et samspil med samfundet. Heldigvis kender twitter ikke til traditionelle organisationsgrænser, og derfor kommer diskussioner ofte til at foregå uden at skele til, hvor de forskellige deltagere har deres daglige gang.

På den måde bliver #skolechat mere end bare et virtuelt mødested, hvor en flok passionerede og engagerede mennesker med interesse i uddannelsessektoren mødes. Det er naturligvis værdifuldt i sig selv, men det er endnu vigtigere at se fænomenet som et billede på, hvordan dialogen bør forme sig i fremtiden:  Åben, levende, inkluderende, transparent, grænseoverskridende (institutions- såvel som nationsgrænser).

Vi håber at se jer alle på Twitter & #skolechat i den nærmeste fremtid – I har alle noget væsentligt at bidrage med, og det er ikke så svært, når man først får det lært!