Del med Antorini & #skolechat

Christine AntoriniMinisteriet for Børn og Undervisning har netop lanceret kampagnen “Del med Antorini“, hvor “Christine Antorini inviterer alle til at bidrage med erfaringer og ideer til børne- og undervisningsområdet”.

Dette initiativ kan alle vi #skolechattere, der allerede deler på livet løs, naturligvis kun ønske velkommen. Kampagnen lyder interessant for så vidt, at der bliver tale om en reel dialog, der går begge veje og som kan føre til egentlige forandringer.

Der vil desuden være et arrangement i ministeriet 9. december 2011 klokken 15-17.

Jeg skrev følgende kommentarkampagnens Facebook-side:

Godt initiativ. Vi er mange, der gennem længere tid har arbejdet med netop deling af viden, erfaringer, idéer og – ikke mindst – fælles udvikling af forståelser, tilgange og konkrete redskaber. Hvis der skal ske afgørende forbederinger i uddannelsessektoren, så er vi ganske enkelt nødt til at facilitere et radikalt skifte i opfattelsen af lærergerningen. Problemet er ikke først og fremmest, at lærerne ikke er dygtige eller engagerede nok – det er de. Problemet er, at lærergerningen i alt for vid udstrækning bliver et individuelt projekt, hvor vi ubetinget har brug for at betragte det som et stort, lærende fællesskab – på tværs af klasser, skoler, kommuner, regioner osv. Viden er ikke en eksklusiv vare, som vi skal forsøge at holde for os selv. Det nytter ikke noget, at gode erfaringer kun eksisterer isoleret ude på skolerne og ganske ofte også kun i det enkelte klasseværelse.

Vi forsøger i øjeblikket at bruge twitter som platform for denne videndeling, både generelt og centreret omkring hashtagget #skolechat. Vi diskuterer hver onsdag 20.30-21.30, og samler desuden løbende gode erfaringer med dette hashtag (se mere på www.skolechat.dk). Det er et helt åbent, inkluderende og transparent forum, hvor alle kan deltage, og alle kan følge med. I den forstand er det (efter min bedste overbevisning) også en model for, hvordan vi bør betragte videndeling i uddannelsessektoren.