Afstemning for #skolechat live 28. november 2012

Så er det tid til sidste #skolechat live inden vi tager os en velfortjent julepause. Det skal dog siges at der den næste tid vil opstå et par enkelte anderledes #skolechat aftenener. Så følg med på hash-tagget, så skal du nok blive opdateret.

Og nu til afstemningen:

 

1. Undervisningsmetoder

Sidste uges runner up er tilbage. Hvad sker der hvis vi ser væk fra selve det faglige indhold og zoomer ind på undervisningsmetoderne. Har vi en tendens til at hænge fast i de samme undervisningsmetoder? Og hvordan kan vi bryde med vanen og udvikler vores valg af metoder?

2. Elevengangement gennem IT

“Eleverne tager selv initiativ til at benytte nye medier i undervisningen og bliver mere engagerede af det. Det viser anden runde af et forskningsprojekt om anvendelse af it i de gymnasiale uddannelser.”

It styrker elevers engagement i de gymnasiale uddannelser

3. Elevdemokrati

Christine Antorini vil sætte fokus på vigtigheden af, at unge engagerer sig i elevdemokrati

”I regeringen er vi meget optaget af, at alle ungdomsuddannelserne skal have et velfungerende elevdemokrati, der inviterer til engagement og indflydelse, så eleverne reelt bliver inddraget og har medindflydelse på hverdagen på deres skole,”

Regeringen vil styrke elevdemokrati

4. Klasserumsledelse

Sidste gangs succes med at få ledelse på dagsordenen på #skolechat, indbyder næsten til at gøre det igen. Så: “Hvad kan lærerne lære af ledelsen og ledelsen lære af lærerne?”

Her et eksempel på ledelsesteori set i undervisningsperspektiv:

Byder Karl Weick og hans idé med ”Small Wins” velkommen i mit klasselokale

Udgivet af

@mosgaard

Efterskolelærer og selvstændig musikalsk kreativitetseventyrer