Afstemning for #skolechat 19. September 2012

Fra et tætpakket program med kursus i Fredericia (se mere her) har jeg fået en bunke indspark til denne uges afstemning.

Med stærk inspiration fra @mosgaard får sidste uges runner up, “Digitale læremidler”, lov at komme til afstemning igen i denne uge.

Stem og husk at deltage i morgen i dag, onsdag, kl. 21-22.

 

Bilag

1) Digitale Læremidler 

Artikel “Nyt evalueringsværktøj til Digitale Læremidler”

Pjece “Evaluering af digitale læremidler”

 

 2) Multimodale tekster

Hvordan udfordrer de multimodale tekster vores opfattelse af læremidler – og hvilke muligheder giver det?

Artikel: “Nyt fagsyn for dansk bør inkludere multimodal remediering

 

3) Mundtlighed i undervisningen

Der er meget fokus på (ny) skriftlighed, men hvordan sikrer vi, at mundtligheden ikke glemmes?

Råd til mundtlig formidling – men akademisk mundtlig formidling: http://studiemetro.au.dk/atstudere/mundtligformidling/

Giver det mening som inspiration? Er det anderledes i folkeskolen? I gymnasiet?

 

4) Undren & nysgerrighed

Hvad betyder “undren & nysgerrighed”? Hvordan understøtter & fremelsker vi det i undervisningen?

Fra ibog “Grundbog til Danmarkshistorien” http://ibog.danmarkshistorien.systime.dk/index.php?id=245 (eksempel på nysgerrighed ift. det ukendte som inspiration).