Åbent brev til læringsrelaterede forskningsmiljøer

Kære forskere,

Vi savner jer.

Vi er godt klar over, at I har travlt med at forske, og det respekterer vi. Vi anerkender ubetinget værdien af forskning, ikke mindst forskning der kan gøre os klogere på læring, pædagogik og didaktik. Vi værdsætter at I stiller begavede spørgsmål, udfordrer tankemønstre, skaber overblik over store forskningsområder, publicerer relevante og spændende artikler, og i det hele taget medvirker til et mere indsigtsfuldt og solidt grundlag for landets uddannelser.

Vi sætter altså inderligt pris på det arbejde, I udfører.

Det ærgrer os bare, at I ikke i lidt højere grad er synlige i den offentlige debat, og i alle de diskussioner, hvor mange af os i uddannelsessektoren diskuterer…ja, uddannelsessektoren.

Tag nu fx #skolechat.

Det er ikke ligefrem nogen revolution, og det er heller ikke nogen stor fest (endnu), men den er åben og alle er inviteret. Egentlig er #skolechat i realiteten vel ikke rigtig noget, sådan i traditionel produkt- eller organisationsforstand. Det er ret beset bare et åbent, dynamisk forum, hvor passionerede mennesker diskuterer læring og uddannelse. Vi “mødes” hver onsdag aften, men det hele er meget anarkistisk og folk diskuterer mere eller mindre hele tiden. Det kan være helt konkrete redskaber og metoder såvel som læringsteorier og stort anlagte visioner og strategier. Det kan være alt mellem himmel og jord.

Deltagelse har aldrig været nemmere, og det giver ikke rigtig mening at opretholde alle de traditionelle grænser for viden; faggrænser, institutionsgrænser, landegrænser. Teknologien lader os uden videre overskride dem alle, og udveksle og udvikle viden og mening i fællesskab.

Vi beder ikke om, at I smider alt hvad I har i hænderne. Vi forventer heller ikke, at I deltager i alting hele tiden eller at I skal holde op med at publicere bøger og forskningsartikler til fordel for kortfattede statusopdateringer.

Vi tror bare, at en løbende, gensidig dialog vil være til gavn for alle parter. For os, for jer, for samfundet.

For nu at citere en af de tilsyneladende mest populære politiske kampagner i lang tid:

 Det er bedst, når alle er her.

Det er bedst, når debatten er åben, inkluderende, oplyst og når den repræsenterer mangfoldighed og diversitet. Derfor håber vi snart at se jer alle i den levende, dynamiske, konstruktive og visionære debat, der syder og bobler overalt i uddannelsessektoren.

Venlig hilsen,

Os alle sammen.